Maak kennis met ons team… Ellen Kuijken

VVD Bergeijk is één van de vier partijen in de Bergeijkse gemeenteraad. Vandaag een gesprek met Ellen Kuijken, ons commissie lid Maatschappelijke Zaken.

“Hallo, mijn naam is Ellen Kuijken. Ik ben geboren in Luyksgestel en met een onderbreking van 14 jaar, hier ook getogen. Ik woon samen met Frans Martens en heb 2 kinderen. Ik ben trots op Luyksgestel en woon er graag.”

Waar zet jij je voor in?
“Mijn hart ligt voornamelijk bij het sociale domein. Voor VVD Bergeijk ben ik daarom actief als commissielid Maatschappelijke Zaken. Met name onderwerpen als eenzaamheid onder ouderen en jongeren, maar ook bij mensen met een beperking hebben mijn speciale aandacht. Daarnaast zijn de jeugdzorg en schoolverzuim agendapunten waar ik me graag voor in zet.”

Wat kenmerkt je?
“Van mij mag je verwachten dat ik zaken pragmatisch aanpak. Niet teveel soebatten maar doen wat er toe staat. Daarnaast vind ik eerlijkheid belangrijk. Grip op financiën staat daarom hoog op mijn lijst. Want je kunt wel van alles aan iedereen beloven, maar als er vervolgens niet genoeg geld is voor alle voorzieningen, moet je mensen teleurstellen. Je kunt een euro immers maar één keer uitgeven. 
Ook vind ik het belangrijk om te luisteren naar en te praten met betrokkenen en deskundigen en vooral ter plekke te gaan kijken. Dan hoor je de zaken die echt spelen. Met goed overleg en een beetje creativiteit komen we er samen wel uit.”

Wat vind jij leuk aan de politiek in Bergeijk?
”De inzet en betrokkenheid van de mensen in Bergeijk om er samen iets van te maken! Enerzijds zie je dat bij onze inwoners zelf. Mensen individueel, maar zeker ook groepen, verenigingen en dorpsraden komen met goede initiatieven om onze kernen leefbaar te houden. Daarbij kan ieder dorp zijn eigenheid behouden en is er ruimte voor verschil. Anderzijds zie je binnen het gemeentehuis diezelfde inzet en betrokkenheid om van onze gemeente de fijnste en de beste te maken. Dat vind je terug bij de mensen van alle partijen maar zeker ook bij de ambtenaren en het college. Je hoeft het niet altijd eens te zijn met elkaar maar je ziet dat iedereen ervoor gaat. Dat vind ik het leuke aan dit werk.”

Wat gaat er goed?
“Veel! Zo behaalde onze gemeente onlangs het certificaat: “beste WMO-loket van Nederland”. Mogen we trots op zijn. Daarnaast zijn er veel fietspaden aangelegd. Zoals nu wordt gedaan tussen Weebosch en Luyksgestel. In de Weebosch is de basisschool behouden. De dorpsondersteuners doen fantastisch werk. Er is een oplossing voor de Vestiaproblematiek gevonden en via het participatiebedrijf zijn veel mensen aan een baan geholpen. We hebben in elk dorp een gemeenschapshuis en er is overal een bruisend verenigingsleven. Dat willen we graag zo houden.”

Wat kan beter?
“Natuurlijk zijn er ook blijvende aandachts- en verbeterpunten. Zo moeten er snel meer woningen komen voor alle doelgroepen. Ook veilig verkeer, zeker bij scholen en sport, is en blijft een punt dat wij als VVD Bergeijk hoog op de agenda zetten.

Specifiek voor het sociaal domein is naar mijn mening extra aandacht nodig voor het terugdringen van (huiselijk)geweld, verslavingsproblematiek en (drugs)criminaliteit. Daarnaast is – mede door corona – de eenzaamheid onder diverse groepen toegenomen en zijn de wachtlijsten in de (jeugd)zorg te lang. Dat moet anders. Gelukkig wordt er hard aan gewerkt door de diverse loketten. Maar ook ben ik blij met de ideeën en verbeterpunten die komen vanuit onze dorpen. De mensen zelf weten het best wat er speelt in de buurt en wie gerichte hulp nodig heeft. Die buurtkracht is onmisbaar.”

Jouw mening telt…
Wil je eens met Ellen verder praten over deze onderwerpen? Bel haar gerust op tel 06 -51568348. Heb jij ideeën of een mening over andere onderwerpen binnen onze gemeente? Laat je horen. Kom bijvoorbeeld eens naar een fractievergadering. Daar ben je altijd van harte welkom. Ook als je geen VVD stemt. Kijk op onze website https://bergeijk.vvd.nl/ voor de data. Of neem contact met ons team op. Onze nummers vind je ook op de site. We komen graag met je in contact! 

Tot dan!