Over belastingprincipes en hulp bij ‘energie-armoede’…

“Kun je het in deze tijd maken om de gemeentelijke OZB te verhogen terwijl je als gemeente geld overhoudt?” 

Nee, vinden wij. Daarom dienden wij samen met CDA een amendement in om de OZB volgend jaar niet te laten stijgen. Voor jou als inwoner betekent dat, dat je dit jaar geen OZB-belastingverhoging hoeft te betalen. Daarnaast wordt op basis van een ingediende motie een noodplan opgesteld om de gevolgen van ‘energie-armoede’ tegen te gaan. 

De onroerend zaak belasting (OZB) die jij als inwoner betaalt, wordt – normaal gezien – jaarlijks verhoogd om bijvoorbeeld de kosten te dekken die ontstaan door inflatie of kostenstijgingen. Deze zogeheten ‘indexering’ betaalt de gemeente nu uit het overschot van 2022. Wel zo eerlijk want aan dit overschot heb jij als belastingbetaler immers zelf meebetaald. Wat jij daar in je portemonnee van merkt? Waarschijnlijk niet al te veel, maar het gaat ons om het principe dat niemand in deze tijden onnodig extra belast wordt. 

Niet oppotten
Daarnaast vonden wij het raar als het geld dat gemeente Bergeijk dit jaar overhoudt, zo’n 2 miljoen, weer in de reservepot zou belanden. Daarom deden wij een oproep in de commissie om dit jaar het overschot in te zetten voor ‘energie-armoede’. Gelukkig waren de andere partijen het met ons eens dat het nu tijd is voor actie. Het CDA en GL-PvdA hadden met ons een motie ingediend. Uiteindelijk stemde de LPB ook met de motie in. Dit betekent dat de gemeente Bergeijk de komende weken moet uitzoeken hoe en waar de nood het hoogst is, zodat het geld terecht komt bij mensen met de grootste problemen. Wat ons betreft mag het gehele overschot van €1,9 miljoen gebruikt worden.  

Mét ontbijt naar school
Die extra hulp vanuit het noodplan kan heel breed zijn. Van ondersteuning bij verduurzaming, bijspringen in energiekosten tot concrete hulp als mensen letterlijk geen geld meer hebben om rond te komen. Zo zijn er ook in onze gemeente kinderen die zonder ontbijt naar school gaan. Om op te sporen waar de problemen het grootst zijn, werkt de gemeente samen met partijen als Stichting Leergeld, scholen en andere instanties. 

Veel op politieke agenda
De hoogte van het ‘noodbudget’ en de manier waarop de gemeente dit gaat inzetten, wordt nu bekeken. Daarbij geldt: wat nodig is, moet gebeuren! Zoals je misschien al in de krant hebt gelezen, leidde dit aanvankelijk tot flinke discussies tussen de partijen onderling. En dat is logisch. Dit is een tijd waarin ieder mens zich afvraagt: hoe nu verder? Dat geldt dus ook voor de mensen in de gemeenteraad, het college en de ambtenaren. Het goeie in Bergeijk is dat iedereen daarbij het beste wil voor de inwoners. Vanuit die basis wordt samengewerkt aan alle uitdagingen waar ook gemeente Bergeijk voor staat. Of het nu over de energie-crisis, woningbouw, onze scholen of de schaalsprong bij ASML gaat. 

Praat mee!
In de komende maanden staan deze en andere onderwerpen op de raadsagenda. Stuk voor stuk onderwerpen die jou direct aangaan. Jouw mening is voor ons dan ook van groot belang, ook als je geen VVD-er bent. Schuif daarom gewoon eens aan. Bijvoorbeeld bij een van onze fractievergaderingen. 

Graag tot dan!
Groet, Twan Jansen  (VVD Bergeijk)