Samen coronasteun toekennen aan mensen die het nodig hebben

Wat zijn de gevolgen van corona op de lange termijn? Nu de lockdowns gelukkig achter ons liggen, komt deze vraag steeds vaker naar voren. Wat we in ieder geval al zien is dat de eenzaamheid onder jong en oud is toegenomen. Met name mensen die al moeilijker kunnen meedoen, hebben in coronatijd nog meer te lijden gehad. Deze groep en zeker de jonge kinderen verdienen wat ons betreft een steuntje in de rug. VVD Bergeijk diende daarom een motie in om mensen uit hun isolement te halen. Alle partijen stemden hiermee in. Het geld hiervoor komt deels uit de coronagelden die de rijksoverheid speciaal voor dit soort doelen beschikbaar heeft gesteld.  

Je hebt er vast wel van gehoord op TV, radio of via social media. Over de steun voor de effecten van corona. In het begin waren daar landelijk geldende regelingen voor. Denk aan de TOZO en NOW regelingen. Dit overheidsgeld moest iedere gemeente – onder de landelijke geldende voorwaarden – verdelen onder de direct gedupeerde ondernemers. Voor een deel was er per gemeente meer vrijheid om te kijken naar slimme manieren om met maatwerk getroffen verenigingen, ondernemers in individuele inwoners te ondersteunen. Dat heeft Bergeijk zoveel mogelijk en zo ruimhartig mogelijk gedaan. Een compliment aan de ambtelijke organisatie, die veel regelingen met grote snelheid moest invoeren en uitvoeren.

Iedereen mee (laten) doen
Gemeente Bergeijk heeft nog een deel van de gelden ter beschikking om de lange termijn effecten van corona te bestrijden. VVD Bergeijk stelde voor om dit geld te gebruiken om de eenzaamheid aan te pakken. Gelukkig waren alle partijen het hiermee eens. Want ‘samen doen’ en ‘iedereen mag meedoen’ is waar Bergeijk goed in is. Dat zie je in ons gemeenschapsleven, bij onze verenigingen en bij alle vrijwilligers. Wat voor mooie dingen gebeuren er als we deze kracht richten op de jongeren en ouderen onder ons die zich eenzaam voelen? Op de kinderen die nog geen lid zijn van een vereniging en daardoor niet automatisch het samen spelen, dansen, sporten en muziek maken kunnen oppakken?

Jouw inbreng
Vandaar dat we iedereen oproepen om met ons mee te denken en mee te doen. Heb jij of heeft jouw vereniging goede ideeën om meer mensen te bereiken, juist degenen die nu even niet meer weten hoe of met wie? Heb jij ideeën om kinderen weer heerlijk te laten spelen, te laten groeien? Dan hebben wij middelen om jouw plannen te ondersteunen. Dus bel, mail, app ons als jij hierover wilt meedenken. Je vindt onze gegevens op https://bergeijk.vvd.nl

Groet, 
Ineke Bergmans, i.bergmans@bergeijk.vvd.nl
fractievoorzitter VVD