Samen zorgen dat plannen toch doorgaan

Afgelopen week stond de begroting 2021-2024 op de agenda van de gemeenteraad. Dit jaar is dat een uitdagende taak omdat corona een onzekere factor is voor de toekomstige financiële situatie. Dit vraagt meer dan ooit om verantwoorde keuzes en grip op de uitgaven. Toch willen wij als VVD Bergeijk – juist in deze tijd – samen kijken naar wat wél kan. Een voorbeeld daarvan is de motie voor onderhoud van de Bergeijkse visvijvers die VVD samen met CDA indiende tijdens de vergadering.

Visvijvers samen bekostigen
Voor het behoud van de visvijvers in Bergeijk ’t Hof is een flinke uitgave nodig. Zo is het aanbrengen van een leemlaag nodig om beide vijvers waterdicht te maken. Totale investering wordt geschat op € 450.000. Een flinke som geld. Goede nieuws is dat een deel van het bedrag – zo’n € 140.000 – kan worden terugverdiend door verkoop van de grond die hiervoor wordt uitgegraven. Ook is er € 50.000 beschikbaar vanuit een potje van de Provincie Noord-Brabant. Hierdoor kunnen de kosten bijna worden gehalveerd, in totaal € 235.000. In de Raadsvergadering is besloten dit bedrag toe te kennen en is met visvereniging HSV Ons Vermaak overeengekomen dat zij zelf een eigen bijdrage van € 50.000 gaan doen. Zo levert ieder z’n bijdrage en is het eerlijk naar andere stichtingen en verenigingen in onze gemeente. VVD Bergeijk diende hiertoe samen met CDA een motie in die door alle partijen werd aangenomen. 

Doorpakken met fietspaden
Een ander punt waar wij steeds de aandacht op vestigen zijn de fietspaden. We zijn dan ook blij met de plannen die hiervoor zijn binnen de begroting. Zo wordt er in 2021 daadwerkelijk gestart met de aanleg van het fietspad tussen Luyksgestel en de Weebosch. Voor VVD Bergeijk heeft dit traject de hoogste prioriteit gehad binnen onze nieuwe fietsambitie en we zijn dan ook blij dat dit nu wordt gerealiseerd. Wel vinden wij het erg spijtig dat de aanleg van de fietspaden tussen Westerhoven en Riethoven en tussen Riethoven en Waalre uitstel opgelopen heeft. De wethouder heeft toegezegd dat er in april 2021 toch echt gestart wordt met de aanleg van deze fietspaden.

Actief in (sociale) woningbouw
VVD Bergeijk is blij met de actieve houding van het college op het vlak van woningbouw. Zo zijn er projecten in ontwikkeling voor starters in verschillende kernen en is er een doorbraak rondom Hooge Berkt 2 in Bergeijk ‘t Hof. Daar komen zo’n 140 woningen waarvan 30% sociale huurwoningen. 

Jouw mening graag!
Deze en andere punten staan niet alleen tijdens de begrotingsvergaderingen op de agenda. Het zijn zaken die altijd onze volle aandacht hebben. Daarbij hebben we jou nodig. Spreek ons aan, bel of mail ons of kom naar de fractievergadering van de VVD. Deze wordt voorlopig online gedaan. De eerstvolgende is op 17 november om 20.00u. Aanmelden kan via i.bergmans@bergeijk.vvd.nl

Vriendelijke groet,

Ineke Bergmans (Fractievoorzitter) i.bergmans@bergeijk.vvd.nl

Twan Jansen (Raadslid) t.jansen@bergeijk.vvd.nl