Over de laatste Raadsvergadering…

Onlangs hadden we weer een raadsvergadering. Tijd om even bij te praten.

Hoe gaan we van het gas af?
In 2019 is het Klimaatakkoord vastgesteld. Daarin staat onder andere dat in 2050, 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af horen te zijn. Dat betekent dat we nog meer moeten gaan isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit. Maar hoe gaan we dat bereiken, in welk tempo en wat betekent dit voor onze gemeente? Dit is natuurlijk een hele puzzel. Om dit gestructureerd te doen heeft de gemeenteraad een visie vastgesteld. 

Stoken en koken op waterstof
Als VVD Bergeijk onderschrijven we deze visie maar wel met een aantal voorwaarden. Zo vinden wij dat je niet zomaar alle woningen over een kam kunt scheren. Daarnaast moeten huiseigenaren mee kunnen beslissen over de maatregelen. En vooral pleiten wij voor het actief meenemen van nieuwe technieken in plaats van op stel en sprong alles gasloos maken met alle bijkomende kosten van dien. Zo zijn wij benieuwd naar de mogelijkheden van ‘stoken en koken op waterstof’. Waterstof heeft – ten opzichte van zonne- en windenergie – als groot voordeel dat we het, net als aardgas, eenvoudiger kunnen opslaan en vervoeren. Tevens wordt onderzocht hoe we het bestaande gasnet kunnen inzetten voor transport van waterstof.

Fietspad Broekhovenseweg Riethoven
Wij zijn zeer verheugd met dit plan. Het fietspad Broekhovenseweg is met name belangrijk voor de veiligheid van de vele fietsers die hier dagelijks van en naar school en werk in Eindhoven en Veldhoven gaan. Het fietspad draagt bij aan het stimuleren van het gebruik van de (eventueel elektrische) fiets als vervoermiddel. Ook zijn wij blij met de plannen voor een goede verlichting langs dit fietspad. 

Luisteren naar omwonenden
Wel hebben wij kritische opmerkingen gemaakt omdat er in de plannen naar onze mening te weinig is terug te zien van de bezwaren die zijn binnengekomen van omwonenden. Het college had een voorstel uitgewerkt met een oversteek bij de Zeven Fonteinen. Omwonenden vonden het veiliger om aan éen kant van de weg te blijven in plaats van over te steken. Als VVD Bergeijk willen wij ook graag zien dat dit voorstel verder wordt onderzocht. Daarom hebben wij het college gevraagd hier nog eens naar te kijken. Het college komt zo snel mogelijk met een uitgewerkt plan naar de gemeenteraad.

Verlichting voor visvijver in Riethoven
Bij de visvijver in Riethoven is al geruime tijd sprake van vandalisme. In december is zelfs een overkapping gesloopt. Ondanks oplettendheid en zelfs beurtelings posten bij de plek door het bestuur van de visvereniging, weten vandalen toch steeds weer schade toe te brengen aan de mooi onderhouden vijver en omliggend terrein. Vandalen hebben onder meer vrij spel omdat er geen verlichting is op de parkeerplaats. Wij hebben daarom het college gevraagd om tegelijk met de verlichting langs de Broekhovenseweg, ook de parkeerplaats van de hieraan gelegen visvijver mee te nemen. Het college was positief over dit voorstel en gaat ernaar kijken.

Heb jij over deze of andere belangrijke onderwerpen in onze gemeente goede ideeën? Laat je horen. Bijvoorbeeld tijdens onze (nu even online) fractievergadering. De eerstvolgende is op maandag 15 maart om 20.00u. Aanmelden kan via t.jansen@bergeijk.vvd.nl. Graag tot dan!

Namens VVD Bergeijk, Twan Jansen, raadslid